Miljontals barn
oregistrerade

4 augusti 2003

Trots att födelseregistrering är obligatorisk enligt FNs deklaration om barns rättigheter beräknades 50 miljoner barn till flyktingar och emigranter vara oregistrerade år 2000. ICN, den internationella sjuksköterskeorganisationen, och ICM, den internationella organisationen för barnmorskor, har gått samman i en
kampanj för att uppmärksamma världens regeringar på dessa barns utsatthet.
Födelseregistrering säkrar rättigheter och skyddar mot till exempel illegal adoption. För samhället är kontrollen över antalet födda nödvändig för att kunna sprida information om och kontrollera sjukdomars spridning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida