Miljöterapi

3 september 2001

Författare Anders Hagqvist och Björn Widinghoff (red)
Titel Miljöterapi – i går, i dag och i morgon
325 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 288 kronor
ISBN 91-44-01246-2

På 1970-talet var miljöterapi arbetssättet på allas läppar inom psykiatrin, ungdoms- och missbrukarvården. De två av författarna till denna bok som också var redaktörer (Björn Widinghoff avled innan boken var klar) hade en lovvärd avsikt, nämligen att samtala om miljöterapi snarare än att fastslå vad »riktig« miljöterapi är. De samlade därför en rad forskare, behandlare och utbildare inom framför allt socialt arbete för att tänka och diskutera och så småningom skriva om miljöterapi. Resultatet blev den här boken, där läsaren bland annat kan läsa om hur miljöterapin växte fram, hur det praktiska arbetet i det terapeutiska samhället kan se ut och vad författarna tror om miljöterapins framtid och dess utvecklingsmöjligheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida