Forskning

Mindre ”hjälpnödighet” och mer tid – så kan vården bli bättre på existentiella samtal

Mindre ”hjälpnödighet” och mer tid – så kan vården bli bättre på existentiella samtal
Helena Larsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Kristianstad, är en av forskarna bakom en ny utbildning i att prata om existentiella frågor med äldre. Foto: Privat och Getty Images.

Att våga bemöta känsliga frågor och inte väja med överslätande svar. Det är ett exempel på vad vårdpersonal kan lära sig i en ny utbildning i att prata existentiell ensamhet med äldre. Helena Larsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Kristianstad, är en av forskarna bakom den.

Tillsammans med bland andra Ingela Beck, biträdande professor i omvårdnad, har hon tagit fram utbildningen, som nu finns tillgänglig för vård- och omsorgspersonal som möter äldre människor i Sverige, Litauen, Polen, Italien och Rumänien.

Hur kan exempelvis en sjuksköterska upptäcka behov av existentiellt samtal?

– En patient som har förtroende för personal inom äldrevården kanske lägger ut en krok, som att säga ”jag undrar vem som ska få den där tavlan”, eller ”bara jag inte överlever min son”. Eftersom vi i vården är lite ”hjälpnödiga” och inställda på att göra allting bra, kanske vi i all välmening svarar något överslätande positivt, som ”det behöver du inte tänka på nu”, eller ”vad vädret är fint i dag”. I stället skulle man kunna ställa frågan: ”Är detta något du tänker på ofta?” ”Kan du berätta lite mer om hur du tänker?”

Ett återkommande dilemma inom vården är tid. Hur ska vårdpersonal hinna ta sig tid för mer än det nödvändigaste?

– Ja, vad är det nödvändigaste? Tiden är något vi alla brottas med. Men man kan som personal ha god hjälp av kunskap som underlättar att kunna uppmärksamma oro i samtal med äldre.

Utbildningsprogrammet består av fyra olika delar, som inbegriper praktisk träning i att samtala.

 – Vi kanske tänker att vi alla vet hur man samtalar. Men vår erfarenhet från forskningen är att man behöver få öva på att lyssna och ställa öppna frågor. Med detta program får exempelvis sjuksköterskor verktyg med sig och inspiration till detta.

Man talar ju ibland om att synen på äldre är annorlunda i exempelvis Italien, jämfört med i Sverige. Har ni sett skillnader i svårighet att prata existentiellt med äldre?

– Det har inte varit vårt syfte att studera skillnader länderna emellan. Men en likhet vi såg var att personal i samtliga länder upplevde det svårt att samtala om existentiella frågor.

Fakta: Internationellt samarbete

År 2015 startade Högskolan Kristianstad forskningsprojektet Lone, om den existentiella ensamhet som äldre då och då kan känna.

Forskningen bygger på samtal med vårdpersonal, patienter och anhöriga inom äldrevård och äldreomsorg.

Med kunskaper från Lone-projektet startade högskolan 2019 det EU-finansierade projektet Alone - ett internationellt samarbete mellan Sverige, Litauen, Polen, Italien och Rumänien. Syftet var att se hur det ser ut i andra länderna när det gäller kunskap om existentiell ensamhet hos äldre.

Forskningen har resulterat i att det sedan denna sommar nu finns en färdig, evidensbaserad utbildning tillgänglig för att ge stöd till personal inom äldrevård och äldreomsorg i de olika länderna.

Programmet är testat inom flera verksamheter, som inom äldreomsorg och hemtjänst i exempelvis Kristianstad och Hässleholm.

Kan utbildningen tillämpas även inom palliativ vård och sjukhusvård?

– Ja, absolut, eftersom äldre personer finns inom alla vårdkontexter. Utbildningen har framför allt testats inom äldreomsorgen. Men det är applicerbart även inom andra verksamheter.  Vi har sett att sjuksköterskor, inte minst specialistsjuksköterskor, ser nytta med att hålla i den här utbildningen, både för sin egen skull och för personal som genomgår den.

I de fem länderna har forskarna byggt upp ett utbildningsprogram som riktar sig till vård- och omsorgspersonal. Forskningsprojektet har också en egen hemsida där man kommer åt allt material. https://aloneproject.eu/the-project/

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida