sommarbemanning

Mindre hyrpersonal väcker oro inför sommaren

Mindre hyrpersonal väcker oro inför sommaren
Skyddsombudet Carina Hansen märker från sjuksköterskornas sida att arbetsbelastningen är högre på de avdelningar på Södersjukhuset som tidigare hade mycket inhyrda sjuksköterskor. Foto: Per Bengtsson

Sedan Region Stockholm i mars minskade på hyrpersonal har den fasta personalen på Södersjukhuset fått betydligt mer att göra. "Det är oerhört slitsamt och vi ser med oro på sommaren och hösten med en redan utarbetad arbetsstyrka", säger Carina Hansen, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Södersjukhuset.

Sedan i mars har den inhyrda bemanningen minskat med en tredjedel i Region Stockholm. Hur mycket olika sjukhus dragit ner på hyrsjuksköterskor skiljer sig åt. Carina Hansen, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Södersjukhuset, säger att de är nere på ungefär hälften av personalstyrkan de hyrde in i januari.

Carina Hansen, skyddsombud på Vårdförbundet vid Södersjukhuset.

– Operationer som kan vänta har ställts in och det arbetar arbetsgivaren för att få bukt med, säger Carina Hansen på Vårdförbundet.

Biträdande överläkare på Kvinnokliniken på Södersjukhuset har gått ut i Sveriges radio och kallat de uppskjutna operationerna för ett brott mot sjukvårdslagen, vilket tillbakavisades av sjukhusledningen .

Enligt siffror från regionen har 400 färre operationer utförts under vecka 1-15 jämfört med samma period förra året, vilket är en minskning med 2,4 procent. Regionen har inte sett någon minskning av antalet vårdplatser under mars, men en marginell påverkan på köerna i sjukvården under årets första tre månader. Enligt regionen fortsätter andelen hyrpersonal minska också i april.

Högre arbetsbelastning ”oerhört slitsamt”

Carina Hansen märker från sjuksköterskornas sida att arbetsbelastningen är högre på de avdelningar som hade mycket inhyrda sjuksköterskor förut.

– Vissa arbetsplatser har en lägre bemanning men samma antal patienter. För att täcka pass som inhyrd personal tagit förut får vi i befintlig styrka jobba mer, bland annat dubbelpass. Det är oerhört slitsamt och vi ser med oro på sommaren och hösten med en redan utarbetad arbetsstyrka, säger Carina Hansen.

Enligt Ulrika Sundquist, hr-direktör i Region Stockholm, kommer sommaren fortsätta med samma lägre nivåer av bemanningspersonal som under våren.

Ulrika Sundquist HR-direktör Region Stockholm.
Ulrika Sundquist, hr-direktör i Region Stockholm. Foto: Anna Molander.

Hur ser begränsningarna av hyrpersonal ut under sommaren?

– Hyrpersonal är rimligt som komplement i sommarbemanningspusslet vid sidan av vikarier, säger Ulrika Sundquist.

Hur påverkas arbetsbelastningen av minskad bemanning med hyrpersonal?

– Det finns olika reaktioner. Vissa tycker det är bra att vi investerar mer i egna medarbetare. Det finns också en oro för vad det betyder på kort sikt, men vi är bra sedan pandemin på att hjälpas åt över verksamhetsgränserna och vi samarbetar kring köer och styr om.

I höst väntar ytterligare åtstramningar av hyrpersonal, med beslut månad för månad, enligt hr-direktör Ulrika Sundquist.

Oklart hur rekryteringsbonus fallit ut

Region Stockholm har samtidigt försökt lösa personalbristen genom att försöka locka fler fasta sjuksköterskor med en bonus på 50 000 kronor för den som rekryterar en kollega. Än så länge vet man inte hur satsningen lyckats. Södersjukhuset har anställt 23 nya sjuksköterskor enligt Vårdförbundets förtroendevalda men det är oklart hur många som varit en del av bonusprogrammet. Det är ovisst enligt regionen om bonusen finns kvar i höst.

– Erbjudandet gäller under våren, sedan får vi utvärdera, säger Ulrika Sundquist.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida