”Mindre vårdteoretiskt svammel”

Höjd lön är det vanligaste kravet också när medlemmarna berättar med egna ord.

9 februari 1998

I slutet av enkäten fanns det utrymme för egna synpunkter på bland annat frågan: Vad tycker du att Vårdförbundet SHSTF borde bli bättre på? ”Allt”, svarar en kort och kärnfullt, medan en annan ”är på det hela taget rätt nöjd som det är”.

Här är några andra synpunkter:
”Det finns väldigt mycket SHSTF kunde vara bättre på.
Driva igenom sina krav på högre lön.

Att förhandla fram högre löner för oss. Titta på polisfacket, som förmått höja polislönerna avsevärt.

Ta bort individuella lönesystemet, fackliga företrädare bör ej sitta för länge på sin post.

Stötta medlemmarna i att löneförhandla.

Genomföra en aggressiv lönekampanj. Våga satsa på spjutspetsar, till exempel IVA-sjuksköterskor, de tar med sig övriga grupper på sikt.

Ge tillbaka sjuksköterskan sin status som en gång var i nivå med vår värdighet.

Uppfostra vårdpersonal att vara reko mot varandra. Stötta medlemmar som utsätts för mobbning, utfrysning etc.

Mindre vårdteoretiskt svammel, mera konkret arbetsplatsarbete.

Spola privatiseringen inom äldrevården. Jag har sett baksidan!

Möjligen ha mer kontakt med oss vanliga sjuksköterskor.

Vi skulle slås ihop med uskor och läkare  det vill säga ett sjukvårdsfack vi skulle bli bra mycket starkare då.

Jag tycker ni sköter er bra. Bättre samarbete med Kommunal. Fixa ett vårdförbund.

Ge upp den flashiga tidningen Vårdfacket.

Korsord i tidningen det enda jag saknar.

Arbetstidsförkortning för nattarbetare och bättre OB-ersättning för kvällar, nätter och helger.

Tackla det mansdominerade samhället.

Rekrytera fler män.

Hur kan man bara komma på att göra en enkätundersökning med dessa totalt ointresserade frågor, man tröttnar innan man kommit till hälften av frågorna. Skärpning!!

Sänk pensionsåldern igen från 65 till 63 år!!”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida