Miniatyrmetod kortar analystid

Genom att miniatyrisera och kombinera två beprövade metoder inom den analytiska kemin går det att på ett och samma mikrochip utföra såväl separation som detektion.

1 september 2003

På så sätt har det blivit möjligt att göra analyser på betydligt mindre provmaterial och på avsevärt kortare tid än när de båda metoderna används var för sig.

Det visar kemisten Oliver Klett i en doktorsavhandling med titeln Electrochemical aspects of miniaturized analytic platforms. Han gjorde avhandlingen på avdelningen för analytisk kemi vid Uppsala universitet. Nyligen bytte han arbetsplats till avdelningen för materialvetenskap.

– Vi håller på att bygga upp en utvecklingsgrupp som ska försöka få det hela att fungera i ett rutinlabb.

De båda metoder som kombinerats är kapillärelektrofores och elektrokemisk detektion.

Kapillärelektrofores är en enkel och bra metod för att separera saker och ting på ett chip. Elektrokemisk detektion är en välkänd metod för att detektera mycket små mängder provmaterial. Metoden fungerar bättre ju mindre ytan är, det vill säga helst på ett chip.

På grund av att den ena metoden är beroende av högspänning och den andra av lågspänning har de tidigare inte gått att kombinera.

I sitt avhandlingsarbete har Oliver Klett utvecklat ny teknik som gör det möjligt att kombinera metoderna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida