Ministern vill ha »folkhälsotänk«

12 januari 2004

Vilket är det största hotet mot folkhälsan
i Sverige, Morgan Johansson?

– Jag tror att det är stressen. Det påverkar allt från sömn till kost- och motionsvanor och får därmed stora konsekvenser för våra liv. Både den självpåtagna stressen, allt vi vill uppnå och hinna med. Men också den yttre; högre prestationskrav på arbetet och ett många gånger tuffare samhällsklimat.

Hur vill du förebygga ohälsa?

– Genom att få genomslag för idéerna om att folkhälsa är något som berör alla politikområden och att alla beslut därför ska ha ett »folkhälsotänk«. Allt från stadsplanering till företagshälsovård har betydelse.

Hur bör hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa?

– Här kan man göra mycket. Till exempel läkare bör fråga om kost, motion, rökning och alkohol. Det är viktigt att få hela hälso- och sjukvården att arbeta mer förebyggande-även om det inte är så glamoröst som andra uppgifter.

-Vi skulle kunna spara mycket mänskligt lidande i samhället om vi fick en mer förebyggande hälso- och sjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida