Minskad sjukfrånvaro med aktiva chefer

Chefer som gör utredningar och tar kontakt med sjukskrivna har minskat sjukfrånvaron på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

1 december 2006

En kartläggning visade att få chefer gjorde någon rehabiliteringsutredning enligt försäkringskassans praxis. Nu ska närmaste chef göra en utredning vid den fjärde korttidsfrånvaron och från det femte frånvarotillfället kan chefen kräva sjukintyg redan från första dagen.

Marita Tenggren, Vårdförbundets ordförande på Sahlgrenska, är inte upprörd över att arbetsgivaren kan kräva sjukintyg direkt, möjligheten finns sedan gammalt i avtalet. Hon är över lag positiv.

– Kartläggningen visade att det fanns anställda som hade 18 korttidsfrånvarotillfällen under ett år och då är jag bekymrad över att chefer inte gör något.

De anställda kan nu också få träffa en specialist i upp till fem timmar, till exempel en psykolog eller en jurist, om behov visar sig vid rehabiliteringsutredningen. Det är inte något som en arbetsgivare har skyldighet till men personalchefen Anne Skånberg ser det som en investering. För bakom en del av korttidsfrånvaron har det visat sig att det ligger sociala skäl, till exempel skilsmässa eller nära anhörigs död.

På ett år har sjuklönekostnaderna minskat med 1,7 miljoner. Men Anne Skånberg anser att det är än viktigare att de anställda känner sig mer sedda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida