Minskar onödigasjukhusbesök

I Göteborg söker alltför många vård på sjukhus i onödan. Nu finns en lösning.??

5 november 2014

Alla patienter över 65 år som kommer till någon av akutmottagningarna i Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Östra sjukhuset eller Mölndals sjukhus, screenas av en omsorgskoordinator som är sjuksköterska. Hen pratar med dem som inte bedöms vara i behov av akut vård. ??

Oftast är det ett ökat vårdbehov, inte sjukdom, som gör att de kallar på ambulans och hamnar på sjukhus, säger sjukskötersk­an Micaela Kronberg Thor, en av projektledarna för äldresatsningen i Göteborgsområdet.?

— Det handlar för det mesta om att de inte klarar sig hemma själva och att anhöriga inte hinner eller orkar längre, säger hon.

?Omsorgskoordinatorn resonerar med patienten, kanske är det hemtjänst eller hemsjukvård som behövs, och förvissar sig om att patienten är med på noterna. ?

Därefter kontaktas biståndshandläggaren i kommunen och äldresjuksköterskan på vårdcentralen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida