Minskat intresse för vård och omsorg

En stor undersökning bland gymnasieelever visar att deras intresse för att arbeta inom vård och omsorg har minskat under de senaste åren. De som vill bli sjuksköterskor är tjejer — och de är ointresserade av samhällsfrågor och osäkra på sig själva.

Varje år gör informationsföretaget Universuminstitutet en stor livsstilsundersökning bland landets gymnasieelever. Undersökningen kallas Ungdomsbarometern och ställer frågor om synen på utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling. Frågorna rör också ungdomarnas intressen, konsument-beteende, självbild och livsstil. Den allmänna delen av undersökningen har besvarats av 5 700 elever. Efter en beställning från Vårdförbundet SHSTF  omfattar undersökningen också en specialdel där man studerat den grupp som är intresserad av att utbilda sig till sjuksköterska samt den som allra helst vill läsa till sjuksköterska.

Gemensamt för ungdomarna är att det viktigaste för dem just nu är kompisar. Viktigt är också att prestera bra resultat i skolan. Intresset för utbildning har ökat de senaste åren. 76 procent av ungdomarna tror att de kommer att studera vidare efter gymnasiet. De flesta tycker att livet är meningsfullt, tryggt, hoppfullt och rikt på vänner. Men de har ont om tid. Längst ned på ”viktigtlistan” kommer ”att påverka samhällsutvecklingen”.

Ungdomarna i den allmänna undersökningen har delats in i olika livsstilsgrupper som skiljer sig tydligt från varandra när det gäller intressen, värderingar och åsikter. Bland de sju grupperna hittar vi Pluggande Pia: studieintresserade tjejer som går det samhällsvetenskapliga programmet och gillar att resa, är intresserade av samhällsfrågor och har gott om vänner och lite tid. Grabbige Glenn är killar på landsbygden som tycker att studierna är mindre viktiga än bilen och motorcykeln. De vill ogärna flytta, är ointresserade av politik och tycker det är viktigt att tjäna pengar.

Natur-Niklas är en könsblandad grupp som tycker att studierna är mycket viktiga. Gruppen är intresserad av miljö och politik, gillar natur och friluftsliv och vill påverka samhället. Disco-Dolly är tjejerna som gillar att vara med familjen eller pojkvännen. De gillar också trender mode, och kläder men är ointresserade av politik. Disco-Dollysarna har dåligt självförtroende och är oroliga inför framtiden. Det är i den här gruppen det största intresset för sjuksköterskeyrket finns.

6,4 procent av samtliga ungdomar i Ungdomsbarometern har uppgivit att de är intresserade av att utbilda sig till sjuksköterska. 2,6 procent säger att de helst vill utbilda sig till sjuksköterska. Båda grupperna består till 90 procent av tjejer. 66 procent uppger att de kommer från arbetarfamilj och 17 procent att de kommer från tjänstemannafamilj. De flesta vill utbilda sig för att det de vill arbeta med kräver det. Få har uppgivit att det är för att få högre status i samhället de vill studera till sjuksköterskor.

Om målsättningen är att få en jämnare könsfördelning i yrket tror utredarna att Vårdförbundet SHSTF har en utmaning ”som heter duga” framför sig. Vill man ändå försöka att väcka intresset för sjuksköterskeyrket hos killar är det gruppen Natur-Niklas man bör rikta in sig på. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida