Minus 800 miljoner

11 oktober 2004

Sveriges universitet och högskolor går ekonomiskt back i år. Halvårsprognosen pekar på att drygt 800 miljoner kronor fattas. Men riktigt så mycket blir det nog inte, tror Stig Forneng på Högskoleverket – de flesta universitet och högskolor har dragit ner på intagningen av nya studenter nu i höst.

Stig Forneng tror inte att sjuksköterskeutbildningen kommer att minskas:

– De flesta lärosäten har fastslaget i sina regleringsbrev vilken volym de ska uppnå när det gäller sjuksköterskeutbildningen (och till exempel lärarutbildningen). Det blir inom andra delar de skär ner antalet studenter. www.hsv.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida