Missbedömde magsmärtor

Tre sjuksköterskor bedömde besvären som maginfluensa. När kvinnan kom till sjukhuset hade blindtarmen brustit.

Ett magvirus härjade på orten och en stor del av samtalen till sjukvårdsupplysningen kom från människor med värk i magen, kräkningar och feber.

När den 27-åriga kvinnan ringde till sjukvårdsupplysningen och beskrev sina besvär som smärtor i bukens övre del gav sjuksköterskan henne bara några allmänna råd.

Två dagar senare fick en annan sjuksköterska på upplysningen veta att magsmärtorna kom och gick men att de hade minskat lite. Avföringen var lös och kvinnan hade troligen feberfrossa – hon och hennes sambo hade ingen termometer.

Sjuksköterskan bedömde det som maginfluensa, gav kost- och vätskeråd, och uppmanade paret att köpa en termometer.

Samma eftermiddag ringde kvinnan åter upp sjukvårdsupplysningen. Hon berättade att hon hade magvirus. Hon tyckte att det var långdraget, kunde inte sova, och mådde illa. Det var ett kort samtal där sjuksköterskan gav dietråd.

Ytterligare två dagar senare ringde kvinnan för fjärde gången. Hon hade då haft ont i fyra dagar, hade feber och en spänd, hård buk.

Sjuksköterskan rådde henne att genast åka till akutmottagningen för bedömning. Hon opererades akut för brusten blindtarm.

Den 27-åriga kvinnan anmälde de ansvariga sjuksköterskorna vid sjukvårdsupplysningen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att de ställt fel diagnos.

Ansvarsnämnden hämtade in yttranden från de fyra sjuksköterskorna och från verksamhetschefen.

Eftersom maginfluensa grasserade i området var den första sjuksköterskans bedömning rimlig och rådet att avvakta i hemmet adekvat, skriver nämnden i sin bedömning.

Andra gången hade frossa tillstött och smärtbilden förändrats till ont fyra centimeter nedanför naveln. Nämnden anser att sjuksköterskan borde ha rått kvinnan att söka sjukhusvård om magvärken inte gick över.

Tredje gången 27-åringen ringde tog sjuksköterskan över huvud taget inte någon smärtanamnes och uppmanade henne inte heller att uppsöka sjukhus om magsmärtorna inte gick över.

Också hon ansåg att besvären berodde på maginfluensa och koncentrerade sig på kostråd.

Båda sjuksköterskorna gjorde fel, men nämnden anser felen ursäktliga med tanke på influensaepidemin och lämnar anmälan utan åtgärd. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 1152/02:a1).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida