Missbrukare får skylla sig själva?

1 september 2006

Personalen inom beroendevården har en moraliserande syn på patienterna. Det har forskaren Jessica Palm vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning på Stockholms universitet kommit fram till i sin doktorsavhandling.

– Personalen lägger ansvaret för att ta sig ur missbruket helt och hållet på individen själv. Då är det svårt att komma ifrån den moraliserande synen, säger hon.

En av studierna visade att personalen prioriterar arbete med patienter som inte har hunnit göra så mycket dåligt i sitt liv,
som ungdomar och yngre missbrukare med barn.

Jessica Palm tycker att det är viktigt att personalen är medveten om och samtalar kring vad den grundar sitt arbete på.

– Samhället anser att missbrukare ska förändra sig, men frågan är hur vi vill att de ska vara.

Ännu mer utanför mallen för hur en god medborgare ska uppträda faller de kvinnliga missbrukarna. Jessica Palm fann att personalen tycker att de är särskilt problematiska och svåra att jobba med.

Avhandlingen heter: Moral concerns – Treatment staff and user perspectives on alcohol and drug problems.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida