Missbruksvård

Jan Arlebrink och Marianne Larsson Kronberg (red)Tvångsvård vid missbruk. LVM i teori och praktik295 sidorStudentlitteratur 2005 www.studentlitteratur.seisbn 91-44-03468-7

7 oktober 2005

Är det etiskt försvarbart att vårda missbrukare med tvång, i så fall när och på vilka premisser? Är en berusad person kapabel att fatta beslut om att inte fortsätta att dricka? Och vad innebär det egentligen att vara beslutskapabel?

Att, som i Sverige och många andra länder, ha en lag som gör det möjligt att med tvång vårda människor som missbrukar alkohol eller droger förpliktar. Det förutsätter att de etiska spörsmål som är en del i och följer av en sådan lagstiftning diskuteras och ifrågasätts. I denna bok görs det. Med hjälp av forskning och teorier analyseras innebörden av begrepp och argument granskas. Exempel på hur tvångsvårdkan vara utformad, hur den upplevs av klienter och vilket resultat den kan ge beskrivs också.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida