Misstänkte inte blodpropp trots tydliga symtom

12 januari 2004

Sjuksköterskan uppmanade kvinnan att mäta sitt benomfång varje dag i en vecka. Fem dagar senare dog 62-åringen i lungemboli med akut cirkulationssvikt.

Kvinnan hade opererats för åderbråck i höger ben. Ingreppet var komplikationsfritt. I samband med att stygnen togs bort tio dagar senare drabbades patienten av svåra smärtor i benet.

Smärtorna blev allt värre och efter ett par dagar ringde den 62-åriga kvinnan till uppvakningsavdelningen på sjukhuset. Hon förklarade att hon hade svåra smärtor, domningar och försämrad känsel i benet, och inte kunde stödja på det.

Den sjuksköterska som tog emot samtalet uppmanade patienten att mäta benomkretsen morgon och kväll, och att kontakta distriktssköterskan en vecka senare. Ett par dagar därefter förlorade kvinnan plötsligt medvetandet. Hon fördes med ambulans till sjukhuset men hennes liv gick inte att rädda. Det visade sig att patienten hade blodproppar i höger lårven och lungartär. Hon hade dött av lungemboli med akut cirkulationssvikt. Sonen anmälde sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att 62-åringen hade haft svårt att sätta ord på sina problem. Hon hade obehagskänslor i underbenet påminnande om spänningarna i operationssåren. De hade kommit då hon tog av sig stödstrumpan. Kanske var benet lite svullet, men hon hade nog inte feber. Kvinnan hade också urskuldat sig med att hon var lite »pjoskig«.

Sjuksköterskan hade rått henne att ta på stödstrumpan igen, ha benet högt, kontrollera sin temperatur, och att mäta benomfånget-eftersom kvinnan inte visste om det var svullet.

Sjuksköterskan hade också uppmanat 62-åringen att kontakta distriktssköterskan om besvären inte gav med sig eller om något avvikande tillstötte.

Ansvarsnämnden anser att kvinnans symtom i kombination med det faktum att hon hade svårt att beskriva sina besvär borde ha fått sjuksköterskan att misstänka blodpropp. Hon skulle därför ha uppmanat patienten att kontakta en distriktssköterska. Att mäta benomfånget var närmast olämpligt, hävdar nämnden, som dock inte tycker att kritiken ska leda till någon disciplinpåföljd. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 1070/03:a5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida