Mobbning

10 augusti 1998

Författare Ståle Einarsson m fl
Titel Mobbning och svåra personkonflikter
229 sidor
Förlag Kommentus 1998.
Cirkapris 219 kronor
ISBN 91-7345-056-1

Mobbning på arbetsplatsen är extra allvarlig eftersom arbetet är en så viktig del av våra liv och vår försörjning. Författarna till den här boken har genomfört ett stort projekt för att klarlägga vad mobbning är och hur vanlig den är, vad som orsakar mobbning och vad man kan göra åt den. Här redovisar de vad de kommit fram till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida