Modell ska förenkla förhandlingar

11 juni 2001

I Borås har arbetsgivaren tillsammans med de anställda och Vårdförbundet startat ett projekt för att utveckla löneavtalet.
På tre testarbetsplatser i Borås, kvinnokliniken, ögon och iva, har en utbildningsgrupp bildats med representanter för personalavdelningen, avdelnings- och verksamhetschefer samt företrädare för Vårdförbundet. Under ledning av en konsult från Stockholm går man igenom den nya förhandlingsordning som förhandlats fram centralt och tar fram olika kriterier för lönesättningen; om hur man kan använda avtalet till gagn för de anställda och verksamheten. Kriterier som ska vara väl förankrade bland Vårdförbundets medlemmar.

– Vi ska ta fram en modell för hela Södra Älvsborgs sjukhus, säger en av deltagarna, Ann-Christin Ericsson, Vårdförbundet.

Tanken är att modellen sedan kan användas i direkta förhandlingar mellan anställd och närmaste chef. Initiativet kom från arbetsgivaren som också står för alla kostnader.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida