Möjligt att överklaga igen

8 april 2002

Nu kan alla former av biståndsbeslut överklagas igen. Det är den stora förändringen i den nya socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft den första januari i år. Sedan 1998 har rätten att överklaga varit begränsad till vissa beslut och vissa grupper.

Ny är socialnämndens skyldighet att alltid upprätta en vårdplan för barn som vårdas utanför hemmet. Länsstyrelsernas tillsynsansvar har gjorts tydligare; de kan ingripa mot missförhållanden och till och med förbjuda fortsatt verksamhet.

Broschyren Socialtjänstlagen – vad gäller för dig från 1 januari 2002? kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, telefon 08- 779 96 66 och kostar 10 kronor. Broschyren liksom lagtexten finns också på hemsidan www.sos.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida