Molekyler i hjärnan kan studeras med nytt instrument

Molekyler i hjärnan kan studeras med nytt instrument
Deniz Kirik och Vladimir Denisov från Lunds Universitet leder den tekniska utvecklingen av polarisatorn. Här tillsammans med Sandra Cuellav-Baena som är doktorand i Deniz Kirik forskargrupp Bains.

Efter flera års arbete har forskare i Lund lyckats bygga ett instrument som gör det möjligt att studera vad som sker på molekylnivå i exempelvis hjärnan.

20 oktober 2011

Genom att bygga en polarisator gör forskarna det möjligt att spåra molekyler som finns i kroppen i så låg koncentration att de inte syns vid en vanlig undersökning med MRI, magnetisk resonanstomografi.

Restriktioner från tillverkarna

– Det finns bara ett fåtal polarisatorer i världen och med dem som köps in kommersiellt följer det restriktioner från tillverkaren. Vi valde därför att ta den längre och besvärligare vägen att bygga instrumentet själva, säger Deniz Kirik, professor i neurovetenskap och en av de tre forskarna bakom polarisatorn i Lund.

Det är därmed den enda polarisatorn i Skandinavien som får användas fullt ut till akademisk forskning.

Deniz Kirik kommer att fokusera på att utveckla tekniker för studier av hjärnan, något som inte har gjorts tidigare. Den som tittar in i hjärnan med en MRI ser de molekyler som det finns mest av. Men det är sällan dem man egentligen vill studera.

Fortsätter utveckla teknologin

– Vi vill studera hur molekyler med låg koncentration i vävnaden beter sig, exempelvis hur signalsubstanser produceras, används och bryts ner. Det är när dessa processer inte fungerar som vi blir sjuka. Denna teknik har potential att göra just det, säger Deniz Kirik.

Om det fungerar blir det ett genombrott inte bara inom neuroforskningen utan även för andra forskningsområden som diabetes, cancer eller inflammation där liknande hinder begränsar förmågan att förstå de grundläggande molekylära händelser som leder till sjukdom.

Efter instrumentbygget har forskarna påbörjat de första experimenten. Nästa steg blir enligt Deniz Kirik att utveckla teknologin genom att bygga en mer sofistikerad polarisator för avancerade försök i djurmodeller för olika sjukdomstillstånd.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida