Mot diskriminering

12 maj 2003

Författare B Silfverberg, A Holmgren, R Larsson och T Uhlin
Titel Mångfald i arbetslivet ? om ett öppnare arbetsliv utan diskriminering. 128 sidor
Förlag Prevent 2002
Cirkapris 265 kronor
ISBN 91-7522-799-1

Bokens målgrupp är bland andra arbetsgivare, fackliga företrädare och anställda som tillsammans och var för sig kan verka för ett arbetsliv utan diskriminering. Ett arbetsliv där alla kan få tillfälle att arbeta och utvecklas på samma villkor.

Texten varvas med statistik, faktarutor och direkta frågor till läsaren som kan vara god hjälp vid arbete mot diskriminering. Även EU:s gällande skydd mot diskriminering tas upp i boken. Här finns en mall för en jämställdhetsplan och en handlingsplan mot diskriminering.

Boken är framtagen i samverkan mellan Svenskt näringsliv, LO och PTK. Som komplement till boken finns en videofilm, »Rätt man på rätt plats« och en interaktiv webbplats: www.preventprojekt.com/mangfald.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida