Möter kvinnorna som har koll på var stans toaletter finns

Hälften av de kvinnor som har strålbehandlats för gynekologisk cancer läcker avföring. Behandlingen räddar liv, men har ofta förödande konsekvenser för kvinnans dagliga liv.

Man måste hela tiden tänka på att ha nära till toalett eller hålla sig för att det inte ska komma i kläderna vid tarmträngningar och gaser. Tankarna kretsar mycket runt toalettbestyr och jag bär alltid med mig extra trosor och bindor. Som 39-årig kvinna upplever jag det känslomässigt förnedrande. ?

Så berättade en av kvinnorna i onkologi­sjuksköterskan Gail Dunbergers studier. Och kvinnan är inte unik. I sitt avhandlingsarbete har Gail Dunberger funnit att hälften av dem som har behandlats för gynekologisk cancer läcker avföring i samband med avföringsträngningar. Dessutom led 12 procent av dem som ingick i studien av ofrivillig tarmtömning utan förvarning. De kvinnorna skattade sin livskvalitet som låg. ?

Gail Dunberger är noga med att säga att hennes forskning inte står i motsatsförhållande till behandlingen. Många av kvinnorna hade inte varit i livet om de inte hade behandlats. Men hon vill att kvinnorna ska få bättre information och hjälp. Dessutom behöver precisionen i behandlingen bli bättre så att frisk vävnad inte påverkas.?

— Vi kan hjälpa kvinnorna med biverkningar från tarm och blåsa: normalisera avföringen och ge råd om hur de kan hantera trängningarna. Det finns läkemedel och kostråd mot trängningar, lösa avföringar och gaser. Om vi kan minska de besvären blir det lättare för kvinnorna att hålla avföringen, säger hon.?

I höstas startade en särskild mottagning för kvinnor med cancer i bäckenområdet. Dit kan de vända sig även med sexuella besvär som sjukdom och behandling har fört med sig och få råd och stöd. Många uppskattar mycket att få komma dit. Nedsatt lust är ett vanligt problem, liksom oelastisk slida och smärtor i samband med sex. En kvinna i studien var så rädd för att mannen skulle lämna henne för att de inte längre hade något sexliv och en annan berättade att hon ser sin kropp som avskuren från midjan och neråt. ??

Även riktigt svåra sidoeffekter efter cancerbehandling går att behandla. Tryckkammarbehandling är en bra metod för att öka cirkulationen i det drabbade området. Svåra diarréer som beror på bakterieöverväxt mellan tunn- och tjocktarm kan behandlas med Flagyl. Oftast minskar antalet avföringar och gaser, och därmed också läckage av avföring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida