»Motståndet är en oförmåga att tänka nytt«

Det finns fortfarande ett motstånd mot lokal lönesättning, och mycket återstår att göra innan den nya förhandlingsordningen fungerar överallt, säger Eva Fernvall.

12 maj 2003

Vårdförbundets ordförande tror inte att motståndet i första hand är en fråga om ovilja att släppa ifrån sig makten över lönerna, utan mer en oförmåga att tänka nytt. Man gör helt enkelt som man alltid gjort.

Vårdförbundet har låtit göra en utvärdering av den nya förhandlingsordningen som visar att viktiga förutsättningar för att det ska fungera är att första linjens chefer får sätta lön, att det finns tydliga lönekriterier och att man har lönesamtal. Men
i stället för att enskilda medlemmar diskuterar sin lön i lönesamtal med en nära chef, fortsätter man på många håll med traditionella förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Ständig lönediskussion
? I landstingen finns det inte tillräckligt tryck på att ha lönesamtal. Arbetsgivare i kommuner och landsting verkar tro att de har större kontroll genom att sätta lön på det gamla sättet, säger Eva Fernvall.

På de arbetsplatser där man har kommit långt med den nya förhandlingsordningen pågår en ständig diskussion kring löner, berättar hon. Och hon ser det som en utmaning både för fack och för arbetsgivare att hjälpa de arbetsplatser som har det mer »prematura« sättet att handskas med lönesättningen. Någon form av gemensam aktivitet för att visa hur processen kan utvecklas.

Eva Fernvall beklagar att varken arbetsgivare eller fackliga företrädare på många håll förstår intentionerna med avtalet. De har läst på den del som handlar om procent, men vet inte hur avtalet kan användas för att utveckla verksamheten.

? Ett av målen med det här avtalet är ju att de som är med och utvecklar verksamheten ska få ersättning för det.

Det har varit för få konstruktiva diskussioner mellan förbundets lokala avdelningsstyrelser och arbetsgivarna i kommuner och landsting och för mycket av bara fördelning av pengar, tycker Eva Fernvall. Den nya förhandlingsordningen kräver samtal mellan parterna som går utanför de gängse förhandlingsfrågorna.

? Vi behöver diskutera ekonomi, demografi, olika behandlingsformer. Allt det som vården sysslar med.
Lönesamtal liksom tydliga lönekriterier, framtagna i samråd mellan fack och arbetsgivare, anser Eva Fernvall är nödvändigt för att förhandlingsordningen ska fungera. Alla måste veta på vilken grund lönen sätts och hur de ska göra för att påverka sin lön. Men visst, tillstår hon, finns en risk att det blir för statiskt.

? Alla är vi något av tariffälskare. Men återgår vi till fasta lönegrader så vet vi att vi inte kan värdera allt som bör påverka lönen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida