MRSA blir vanligare bland unga i Stockholm

6 maj 2005

Smittspridningen av meticillinresistenta stafylokocker, MRSA, minskar inom den slutna sjukvården samtidigt som den ökar i samhället utanför. Samtidigt har andelen unga, fertila och barn som smittas ökat kraftigt på senare år.

– Det är oroande. Vi vet inte varför den samhällsburna smittspridningen ökar och inte heller varför den går ned
i åldrarna. Men det innebär att antalet smittade individer som kommer till sjukvården kommer att öka. Genom att de är så unga bär de med sig smittan under väldigt lång tid, säger hygiensjuksköterskan Agneta Sjögren.

Tidigare har MRSA framför allt drabbat multisjuka äldre. Av 29 nya fall på Södersjukhuset under 2004 var 8 under 40 år.

Trots alla åtgärder för att förhindra smittspridningen fortsätter antalet MRSA-fall att öka. Mellan åren 2000 och 2004 hittades totalt 976 fall i Stockholm, varav 298 har avlidit. I januari i år fanns det i länet 632 kända MRSA-fall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida