Munbakterier kan öka risken för hjärt- kärlsjukdom

Två nya studier från Karolinska institutet visar att det finns ett samband mellan hjärt- kärlsjukdomar och dålig munhälsa.

18 februari 2004

Den ena studien visar på ett samband mellan dålig munhälsa och kranskärlssjukdomar hos kvinnor. I den andra, där både män och kvinnor ingått, hittades riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar hos patienter med allvarlig tandlossning, paradontit.

Att inflammationer ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar vet man sedan tidigare. Men att risken också ökar vid inflammationer i munnen finns det inte några tidigare svenska studier som visar.

– Det har gjorts internationella studier på området, men i dem har bara män ingått. Även om det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män, är det viktigt att undersöka båda könen, säger Kåre Buhlin, tandläkare och doktorand vid Karolinska institutet i Solna.

Exakt vad som orsakar den ökade risken för hjärt- kärlsjukdomar vid en inflammation vet man ännu inte.

? Det kan vara kroppens försvar mot bakterier, men också bakterierna i sig – eller kanske en kombination, säger Kåre Buhlin.

Behovet av tandvård kan öka

Vilka effekter resultatet av studien kan få för framtida behandling och prevention av hjärt- kärlsjukdomar går ännu inte att säga.

? Vi vet för lite för att dra några slutsatser om det. Men om det skulle visa sig att våra resultat har klinisk relevans skulle det ju innebära att behovet av tandvård blir större, framför allt förebyggande sådan.

Just nu pågår en uppföljningsstudie. Där undersökerman  om tandlossningsbehandling kan mins de ämnen som ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar. Studien beräknas vara klar om två år.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida