Musikens väg in i själen

2 oktober 2000

Musik är en väg in till själen, säger Birgitta Andersson som är musikterapeut och i sitt arbete träffar människor med demens och människor i livets slutskede. Hon har gång på gång upplevt hur hon genom att använda sig av musik fått människor, som tidigare varit närmast omöjliga att kommunicera med, att reagera och leva upp. Rätt musik kan stimulera det som faktiskt fortfarande fungerar hos en gammal människa med demens. Musiken blir terapeutisk vid mötet mellan terapeut och patient, säger Birgitta Andersson. Musiken kan hjälpa patienten att känna igen sin inre smärta och våga beskriva den. I vården av svårt sjuka cancerpatienter i livets slutskede har hon sett hur rätt vald musik har hjälpt den sjuka in i ett stort lugn. Musiken kan också vara en tröst för de anhöriga i en stund av djup sorg. Boken är fylld av exempel där musik har haft en närmast dramatisk inverkan på den svårt sjuka patienten.

Författare Birgitta Andersson och Inga-Britta Jungeström 
Titel Den spröda tonen bortom glömskan – en bok om musikterapi och uttryckande konstterapi
127 sidor
Förlag Författarna 2000 
Cirkapris 200 kronor 
ISBN 91-630-9607-2

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida