Mycket frukt- längre liv

11 januari 1999

Män över 50 år som äter mycket frukt minskar risken att dö före 70 års ålder. Det visar nya resultat från undersökningen »1913 års män« som startade 1963 på 100 män som då var i 50-årsåldern.

Också då hänsyn tagits till de kända riskfaktorerna rökning, högt blodtryck och höga kolesterolvärden var såväl totaldöd som kardiovaskulär död lägre för männen med hög fruktkonsumtion. De positiva hälsoeffekterna förklaras delvis av antioxidanter.

På 1960-talet bestod dessa mäns fruktkonsumtion i första hand av äpplen och päron (som innehåller vitamin C och E, betakarotin och flavonoider).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida