Nå balans trots adhd

Nå balans trots adhd

I dag vet vi att adhd hos barn inte växer bort och många vuxna med adhd har svårt att få livet att gå ihop.

4 mars 2015

Hur kan din bok hjälpa den vuxne med adhd?
?— Den ger viktig kunskap om adhd och vilken hjälp som finns att få. Det gör det lättare att ta sig fram i vårdapparaten. Kunskap är makt! Jag beskriver också vad som går att göra åt svårigheterna, med hjälp av effektiva strategier.?

Varför räcker det inte att medicinera??
— Medicinsk behandling ökar koncentrationsförmågan och gör det lättare att använda sig av det personen med adhd redan kan, men hen lär sig inte något nytt. Förutsättningarna att planera blir bättre, men man lär sig inte hur man planerar.?

Varför är kbt lämpligt vid adhd??
— Behandlingen fokuserar på de svårigheter som finns här och nu, och ringar in vad som behöver förändras. Sedan får personen med adhd träna på det i sin vardag. Det ger resultat och stärker självförtroendet. Att upptäcka att man kan förändras ökar motivationen. Det är en jordnära och effektiv behandlingsmetod. ?

Vad är ditt bästa råd till den som är anhörig?
?— Acceptera att adhd är ett funktionshinder, precis som dyslexi. Stavningen blir inte bättre för att någon blir arg. I stället behövs uppmuntran och stöd för att kunna träna och fungera bättre. Antagligen måste du ta huvudansvaret för den övergripande planeringen. Läs boken tillsammans och använd strategin Hemmafixaren. ?

ADHD-hjälpen. För ett liv i balans

Katarina A. Sörngård
(Natur & Kultur 2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida