Nå elever kräver nya metoder

6 september 2004

Nu finns riktlinjer för skolhälsovården. Där poängterar Socialstyrelsen med hjälp av begreppet hälsobesök, att tyngden i skolhälsovårdens arbete ska förskjutas från kontroll av fysiska funktioner till att barn och vårdnadshavare bjuds in till samtal kring hur barnet har det. Kate Langenkrans, skolsköterska och verksamhetschef i Haninge, som också är ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor, har varit med i den arbetsgrupp som har tagit fram riktlinjerna.

– Det är viktigt att göra den markeringen som bytet av begrepp innebär. Vi sitter inte och letar fel längre, utan arbetar hälsofrämjande. Med det menar vi att vi stärker det som är friskt.

Med det förebyggande arbetet anser hon att skolhälsovården redan är på rätt väg, men att hälsofrämjande arbete är att ta ett steg till. Och det steget förutsätter utveckling av både kompetens och metoder. Det faktum att många unga flickor fortfarande röker ser hon som ett exempel på att nuvarande metoder inte räcker.

– Vi måste lära oss att via hälsosamtal stärka tjejernas självkänsla och stimulera dem att göra egna medvetna val som är hälsosamma för dem, säger Kate Langenkrans.

Riktlinjerna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor. Dokumentet finns på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se. I början av sommaren presenterade Vårdförbundet rapporten Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? som finns på www.vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida