Några av de lagar som rör djurs rätt

7 juni 1999

SFS 1988:534, Djurskyddslagen

SFS 1988:539 Djurskyddsförordningen

LSFS 1989:41/SJVFS 1996:22 Centrala försöksdjursnämndens kungörelse (LSFS 1988:45) om den etiska prövningen av användning av djur för vetenskapliga ändamål med mera.

LSFS 1990:21,22,23/LSFS 1991:23/
SJVFS 1996:48
Centrala försöksdjursnämndens allmänna råd om handläggning av vissa ärenden vid den etiska prövningen av användning av djur för vetenskapliga ändamål med mera.

SJVFS 1992:11
Centrala försöksdjursnämndens kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om utbildningskrav vid användning av djur för vetenskapliga ändamål med mera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida