Näktergalen ger studiesug

2 september 2005

Målet är att öppna barnens vardag och visa att det inte är farligt att gå på högskolan.

Så beskriver Maria Sjöbeck projektet Näktergalen, som i höst startar på Högskolan i Kristianstad.

Ett femtiotal studenter, varav ett tiotal från sjuksköterskeutbildningen, har anmält att de vill delta som mentorer till barn på låg- och mellanstadiet vid fem skolor i Kristianstad, skolor som Maria Sjöbeck beskriver som »mångkulturella«.

– Det är skolor som svenska föräldrar tar sina barn ifrån, förtydligar hon.

Projektet startar i oktober, och då ska 25 av studenterna ha parats ihop med 25 skolbarn, utifrån intressen och kön. Det är meningen att de ska träffas två-tre timmar varje vecka fram till i mars nästa år.

Näktergalen finns redan i Malmö. Där har projektet efter sju år övergått från att vara projekt till att bli en fast verksamhet vid högskolan. En utvärdering visar att de som tagits ut att delta också fullföljer projektet. De deltagande barnen visar sig också fullfölja sina gymnasiestudier i högre grad än andra.

Också på Lunds universitets campus i Helsingborg startar ett Näktergalenprojekt i höst.

Läs mer på www.hkr.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida