Naltrexon lika bra som terapi mot alkoholism

2 juni 2006

Det endorfinblockerande läkemedlet naltrexon ger lika god effekt vid behandling av alkoholberoende som beteendeterapi, under förutsättning att patienten regelbundet följs upp av medicinskt utbildad personal. Det visar en av de största utvärderingarna som gjorts av att behandla alkoholism med mediciner. Studien är gjord i USA på nära 1 400 slumpmässigt utvalda alkoholister. Deltagarna delades in i olika grupper som under 16 veckor behandlades med naltrexon (Revia), akamprosat (Campral), placebo, beteendeterapi och olika kombinationer av dessa behandlingar.

I samtliga grupper minskade drickandet. Men medan det inte gick att se någon skillnad mellan akamprosat och placebo minskade drickandet signifikant i gruppen som fick naltrexon. Terapi i kombination med naltrexon gav inte bättre resultat än behandling med enbart naltrexon.

Källa: Jama 2006;295:2003-2017.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida