När sjuksköterskan anmäldes fick hon börja forska på sin behandling

- Ingen annan patientgrupp hade man låtit skrika av smärta i timtal utan annan åtgärd än att konstatera att det går över om några månader. Det konstaterar sjuksköterskan Kajsa Landgren som har forskat kring spädbarnskolik.

17 november 2006

På en akupunkturkongress om forskning och klinisk verksamhet i Lund presenterade Kajsa Landgren i dag två pågående studier om akupunktur och spädbarnskolik.

I den ena ingår 80 barn där hälften behandlas med akupunktur och hälften utgör kontrollgruppp. Föräldrarna för samtidigt dagbok över barnens skriktid, skrikintensitet och avföringsfrekvens var femte minut dygnet runt i tre veckor. Den andra studien består av intervjuer med föräldrarna om deras upplevelser av att ha barn med spädbarnskolik.

– Det är ont om sådana studier. Det finns ingen studie alls om pappornas upplevelser och ingen om hur anknytningen till barnet påverkas av föräldrarnas förtvivlan och maktlöshet.

Metoden att behandla spädbarnskolik med akupunktur har använts i många år, men är enligt sjuksköterskan Kajsa Landgren inte vetenskapligt utvärderad. Hon började använda den när hon hade utbildat sig på en akupunkturskola i Norge.

Akupunktur hjälpte

Efter några år gjorde hon en retrospektiv studie av 68 journaler på barn med spädbarnskolik som hade behandlats med akupunktur. Det visade sig att efter fyra behandlingar hade koliken minskat så mycket för alla barn, utom ett, att deras besvär inte längre räknades som kolik.

– Studien blev min magisteruppsats, men då det skrevs om den reagerade en Stockholmsläkare och anmälde mig till Socialstyrelsen. Jag friades under förutsättning att jag började forska på min behandling, berättar Kajsa Landgren som arbetar på en privat akupunkturmottagning i Helsingborg.

Hon säger att den gängse behandlingen i dag är att ge barnen miniform men att det finns evidens på att det inte hjälper.

– Det finns också ett annat läkemedel men det har så obehagliga biverkningar ? i form av kramper, andningsstillestånd och medvetslöshet – att läkarna inte rekommenderar det. Ingen annan patientgrupp hade man låtit skrika av smärta i timtal utan annan åtgärd än att konstatera att det går över om några månader, säger Kajsa Landgren.

Var tionde barn drabbas

Man beräknar att tio procent av alla barn drabbas av spädbarnskolik definierad som mer än tre timmars gnäll eller gråt i mer än tre dagar i veckan. Koliken varar i genomsnitt i tre månader, men en del barn skriker längre. Bortåt sex till åtta månader är inte ovanligt, en del håller på i elva. I enstaka fall kan barnen skrika i 17 till 18 timmar per dygn.

Akupunkturkongressen om forskning och klinik arrangerades av läkarnas och sjuksköterskornas akupunkturföreningar och sjukgymnasternas sektion för smärta och sensorisk simulering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida