När smärtan inte går över

Sedan Södersjukhusets amningsmottagning startade för snart tio år sedan söker varje år någon eller några mammor för problem med smärtsam amning som inte går att förklara.

Av de omkring 500 patienter som årligen kontaktar Södersjukhusets amningsmottagning i Stockholm har bortåt var femte problem med smärtor och infektioner. I de flesta fall har problemen fysiska orsaker och går att åtgärda. Men i enstaka fall går det inte att hitta någon orsak.

Ont utan synbar orsak
Kvinnan kan komma med en liten rodnad på ena bröstet och en smärta som inte står i paritet med rodnaden. Hon har ont trots att provtagningar och undersökningar uteslutit infektion eller svamp och trots att det inte finns något synbart tecken på att det är något med barnets teknik eller fysik som orsakar smärtan.

? Det kan vara ett uttryck för stress, en problematisk social situation eller någon annan känslomässig orsak som gör att det kan vara svårt att vara närvarande i varje amningsstund. Barnet kanske känner det och svarar med att suga på ett ?mindre snällt sätt? som i sin tur leder till att bröstvårtan blir överbelastad, säger barnmorskan Eva Kolskog.

Det gäller att bekräfta kvinnans problem så att hon känner sig sedd och betrodd, trösta, och så börja nysta utifrån vad hon själv tror att smärtan kan bero på.

? De flesta av de här kvinnorna vill amma men de hamnar lätt i känslan av att det gäller att ?amma helt eller inte alls?. Vi amningsrådgivare måste hjälpa kvinnan så att hon känner att situationen är praktiskt hanterbar både för henne och barnet. Hon behöver kunskap om hur hon kan kombinera amning med annan uppfödning när enbart amning inte är det bästa alternativet.

Slutar sällan amma
Det är sällan som dessa kvinnor slutar amma på grund av sina bröstsmärtor. Däremot påpekar Eva Kolskog att man inte vet hur många kvinnor som slutar amma för att de har smärtor utan att ha kontaktat mottagningen.

? En liten procent hör av sig till oss för att få hjälp att sluta men de allra flesta vill ha hjälp att fortsätta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida