Nära vård och nya a-kasseregler viktigt när Sverige byter regering

Fokus kommer att ligga på den nära vården. Men det hade det gjort oavsett valresultat, eftersom också den gamla regeringen sa att den ville prioritera den frågan.

18 september 2006

Så kommenterar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund valutgången och regeringsskiftet.

? Men det är för tidigt att säga hur politiken kommer att se ut i praktiken, säger hon.

Att stopplagen nu kommer att slopas ser hon som mindre betydelsefullt.

? Riktig mångfald får man bara om små och medelstora företag får chansen att utvecklas. Framför allt hoppas jag att man slutar tänka ?sjukhus? och börjar tänka ?verksamhet? i stället.

”Statligt inflytande över kvalificerad vård”

Hon tycker att delar av verksamheten också på ett stort sjukhus kan läggas ut på en entreprenör, till exempel planerade operationer.

? Men vi ser ett värde i att staten har ett avgörande inflytande över den mycket kvalificerade vården. Den passar mindre bra att lägga ut på entreprenad.

”Solidaritetstanken viktig”

För Vårdförbundets medlemmar kommer regeringsskiftet att märkas genom att avdragsrätten för fackföreningsavgifter slopas och genom nya a-kasseregler.

Anna-Karin Eklund fäster störst vikt vid att avgiften till a-kassan kommer att differentieras utifrån risken att bli arbetslös, vilket i och för sig gynnar sjukvårdspersonalen. Detta eftersom arbetslösheten är låg bland dem.

? Men samtidigt strider det mot solidaritetstanken i en försäkring, att stötta dem som är mest utsatta.

Men avgiften kommer också att öka.

? Det innebär sannolikt att att fler kommer att kalkylera med möjligheten att inte vara med i a-kassan. Om nu inte medlemskapet blir obligatoriskt, det har ju talats om det också, säger Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida