Nässpray med gellangummi ger bättre upptag av läkemedel

8 mars 2004

Genom att tillsätta polysackariden gellangummi till läkemedelsberedningar kan upptaget via nässlemhinnan förbättras. Därmed ökar också möjligheten att utveckla nya läkemedel, bland annat för mediciner som kan passera blod-hjärnbarriären via luktnerverna.

Det visar en doktorsavhandling av farmaceuten Björn Jansson vid institutionen för farmaci på Uppsala universitet.

Främmande ämnen transporteras snabbt bort av flimmerhåren på nässlemhinnan. Vanliga vattenlösliga nässprayer kommer därför endast i kontakt med slemhinnan under kort tid. När gellangummi kommer i kontakt med slemhinnan bildas en gel som försvårar flimmerhårens arbete. I djurförsök har Björn Jansson visat att en tillsats av gellangummi leder till ökad kontakt med slemhinnan och därmed till ökat upptag av läkemedlet.

Titeln på avhandlingen är Models for the transfer of drugs from the nasal cavity to the central nervous system.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida