Nästa år bildas Västra Götaland

Fyra lokala avdelningar blir en, till följd av länsreformen i Västra Götaland.

10 november 1997

Den 1 januari 1998 bildas Västra Götalands län. Ett år senare går man vidare och bildar ett gemensamt landsting för samma område av de tre landstingen i Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg samt den del av Göteborgs stads verksamhet som normalt drivs av ett landsting.

Det nya landstinget – de politiska företrädarna föredrar att kalla det en  region – tar över de uppgifter som hittills legat på de gamla landstingen, men får därutöver också ansvaret för den  regionala planeringen. Det beror på att Västra Götaland är ett av tre försökslän, där man lägger över en del av de uppgifter som i dag ligger på staten (i form av landshövding och länsstyrelse) på det lokala politiska organet. De båda övriga försöksområdena är Kalmar län och Gotland.

Det här innebär förstås också förändringar för Vårdförbundet SHSTFs lokala organisationer. Sammanlagt berörs fyra lokala avdelningar av förändringen. Redan nu är man tvungen att arbeta över landstingsgränserna, eftersom huvudmännen gör det. Det gäller NU-sjukvården i de norra delarna av Bohuslän och Älvsborg (fem sjukhus berörs) och sammanslagningen av de tre sjukhusen i Göteborgsområdet.

Förberedelserna för en sammanslagning av Vårdförbundet SHSTFs fyra avdelningar har redan börjat. För att leda det arbetet har de fyra avdelningsstyrelserna tillsatt en styrgrupp, bestående av avdelningarnas ordföranden, och en projektgrupp med en representant för varje lokal avdelning och med förbundsombudsman Anita Tymberg som projektledare.

– Det är en stor uppgift att utveckla den interna demokratin i en så stor organisation som vi blir, med 19 500 medlemmar, säger Anita Tymberg. Hur ska vi få alla de att känna delaktighet med sin fackförening?

Anita Tymberg tror att den nya styrelsen kommer att få en något annan roll än dagens avdelningsstyrelser. Någon form av klubbar eller liknande kommer det säkert också att bli. Men hur många, och med vilka uppgifter, är inte klart ännu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida