Nästan hälften ändrade livsstil

2 september 2005

I Friskt liv-projektet, som pågick från 2001-2004, ingick åtta företag från Alingsås och deras personal. Doktoranden Monica Andersson vid institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs universitet intervjuade samtliga deltagare och konstaterade att Hälsovis analysverktyg fungerar. Vid projektstarten bedömdes hälften av deltagarna vara i riskzonen för utbrändhet eller livsstilsrelaterade sjukdomar. Av dem som utretts vid Hälsovis hade 46 procent (40 av totalt 87 personer) ändrat sin livsstil. En tredjedel hade sänkt sitt blodtryck och/eller blodfettvärden. Som bieffekt minskade långtidssjukskrivningarna. På tre av de sju företagen minskade även korttidsfrånvaron, på ett av dem från 2,9 till 0,9 procent.

Den metod som Friskt liv har jämförts med, Habo-modellen, används i Skaraborg för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Den har utvärderats i en doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

LÄSTIPS:
Monica Andersson.
Utvärderingsrapport av projekt Hälsovismodellen – upplevelser, proccesser och effekter. Göteborgs universitet, institutionen för arbetsvetenskap 2004

Hans Lingfors. Prevention of ischaemic heart disease in primary health care. Experience from a health promotion programme. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet 2003.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida