e-hälsa

Nätläkarföretag får godkänt efter inspektion

Nätläkarföretag får godkänt efter inspektion
Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att granska digitala vårdtjänster de närmaste åren. Arkivbild: Getty Images.

Rutiner och arbetssätt hos den digitala vårdtjänsten Kry är patientsäkra. Den bedömningen gör Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, efter en tillsyn.

30 augusti 2018

Digitala vårdtjänster är föremål för Ivo:s granskning under de närmaste åren. Först i raden av nätläkarföretagen valde man att titta närmare på den vård som ges via appen Kry.

Ivo har bland annat granskat hur vårdgivaren säkerställer kompetens, handledning, diagnostisering, remisshantering, informationsöverföring, samverkan, läkemedelsförskrivning och orosanmälan.

Patientsäker vård

Efter granskningen gör Ivo bedömningen att det finns ”rutiner och arbetssätt som ger förutsättningar för att vårdgivaren ska kunna bedriva en patientsäker vård”.

– Vi har sett att vårdgivaren har ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som är känt av medarbetarna, precis som de ska ha. Därför gör vi inget mer nu utan vi avslutar ärendet, säger Jan-Erik Ingwall, inspektör på Ivo, i ett pressmeddelande.

Tillsynen av Kry är en del i en förstudie av digitala vårdtjänster. Ivo har även skickat ut en enkät till patienter som använder digitala vårdtjänster. 760 patienter har svarat och i stort är de nöjda med vården de fått digitalt. Framför allt var de nöjda med tillgängligheten och den korta väntetiden. De negativa saker som lyftes fram var brister i diagnos och behandling.

Granska fler företag

Efter förstudien ska Ivo fatta beslut om hur man ska gå vidare med tillsynen av digitala vårdtjänster.

– Eftersom det här är ett område i snabb utveckling skulle det vara intressant att granska fler. Det är viktigt att vården är säker för patienten oberoende av vårdgivare, säger Jan-Erik Ingwall.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida