Nattarbetare mår sämre

Nära hälften av dem som arbetar natt i Norrbotten säger att nattarbetet påverkar hälsan negativt, enligt en enkätundersökning som Vårdförbundet har gjort.

14 maj 2001

Enkäten gick till nattarbetande medlemmar i både landstinget och kommunerna. Av 279 svarade 197 (46 kommun- och 151 landstingsanställda). Svaren visar att:

* Nära hälften anser att nattarbetet påverkar hälsan negativt. Samtidigt säger bara 17 procent i både landstinget och kommunerna att de erbjuds en årlig hälsoundersökning.
* Många tänker inte fortsätta arbeta natt.
* Bara 13 procent av de anställda i kommunerna och 46 procent i landstinget uppger att de kan påverka sin arbetstidsförläggning.
* Bara 13 av de 197 har en sysselsättningsgrad över 75 procent.
* De flesta har själva valt att arbeta natt.
* Mindre än hälften kan tänka sig rotationstjänstgöring. Anställda i landstinget är dock mer positiva än kollegerna i kommunerna.
* Hälften av de kommunanställda och de flesta i landstinget har arbetat tio år eller mindre i yrket.
* Över hälften av dem som svarat på enkäten är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation.

– Vi fick i uppdrag på årsmötet att speciellt arbeta med de nattarbetandes arbetsvillkor och kommer att ta upp enkätresultatet vid våra möten med arbetsgivarna, säger Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Lisbeth Löpare Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida