Natur

Donald NorfolkLäkande trädgårdar288 sidor. Natur och Kultur 2003. www.nok.seisbn 91-27-35491-1

2 juni 2006

Ordet »paradis« kommer av det persiska ordet för »inhägnad trädgård« och nog känner man sig nära paradiset när man promenerar genom en vackert anlagd trädgård. Ända sedan 1700-talet, då man anlade trädgårdar för mentalpatienters rekreation, har man känt till den läkande effekten av att arbeta och vistas bland blommor och blad. I våra dagar, när var och varannan blir utbränd och sönderstressad, börjar man åter inse det terapeutiskt välgörande i att arbeta och vistas i en trädgård. Där kan ingenting påskyndas eller stressas. Naturen har sin egen rytm och att inordna sig i denna kan vara mentalt välgörande för oroliga själar. Hos många dementa gamla har man kunnat se en klar förbättring om de fått vandra bland doftande lavendel och rosor och känna gräset under sina fötter. Det har man tagit fasta på när Sinnenas trädgård anlades vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Kanske är det dags att ersätta dagens lyckopiller med recept på naturnära upplevelser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida