E-hälsa

Nätvård får nästan godkänt av Ivo

Nätvård får nästan godkänt av Ivo
Granskningen visar att patienterna blev hänvisade till fysisk vård när det behövdes. Bild: Colourbox

Endast 2 av 13 digitala vårdgivare hade brister i patientsäkerheten. Hos resten fanns förutsättningar för patientsäker vård, enligt Inspektionen för vård och omsorg.

13 september 2019

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat patientsäkerheten hos 13 vårdgivare som erbjuder vård på distans via digitala tjänster direkt till patienter. Sju vårdgivare i granskningen är privata och sex offentligt drivna.

– Det vi har sett är att vårdgivarna i de flesta fall tagit hänsyn till de särskilda förutsättningar och risker som finns när vården ges digitalt. Det innebär att det finns förutsättningar för att vården ska vara patientsäker, säger Johan Brisfjord, projektledare för tillsynen, i ett pressmeddelande.

Förskrivning och hänsvisning

Granskningen visar att patienterna blir hänvisade till fysisk vård när det behövs och att förskrivning av läkemedel i de flesta fall följer riktlinjerna.

Men hos två vårdgivare upptäckte Ivo brister. De rörde framför allt förskrivning av läkemedel och vårdgivarens egen kontroll på vilka läkemedel som förskrivs.

– En vårdgivare kunde inte skilja på vad som förskrivits digitalt och vad som förskrivits vid ett fysiskt möte. Vår bedömning är att det är viktigt att man kan följa upp den digitala vården för sig, för att se att den är patientsäker, säger Johan Brisfjord.

Viktig framtidsfråga

Idag sker en digitalisering av både kontakter med vården och själva vården.

– I den snabba utvecklingen mot en alltmer digital vård måste vårdgivarna utveckla sitt arbete för att säkra att vården är patientsäker.

Hos de två vårdgivarna där Ivo hittade brister förväntas nu vårdgivarna åtgärda dessa.

Det här områdena granskade Ivo hos vårdgivarna:

  • Systematiskt förbättringsarbete.
  • Informationssäkerhet och identitetskontroll.
  • Bedömning och medicinsk handläggning.
  • Läkemedelsförskrivning.
  • Samverkan, informationsöverföring och remisshantering.

Så gjordes Ivo-tillsynen

  • Granskning av patientsäkerhetsberättelse, vårdavvikelser samt. informationssäkerhetspolicy.
  • Inspektioner där ledning och personal intervjuades.
  • Analys av uppgifter från E-hälsomyndigheten om förskrivning av läkemedel.
  • Granskning av 446 patientjournaler.
  • Intervjuer med 35 patienter som fått vård hos vårdgivarna.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida