Nätverk för nutritionsfrågor

10 mars 1997

Ett nätverk för sjuksköterskor som är intresserade av nutritionsfrågor bildades hösten 1995. Nätverket har nu cirka 200 medlemmar från olika specialiteter som barnsjukvård, kirurgi, geriatrik och hemsjukvård med mera. Nätverket är öppet för sjuksköterskor inom alla specialiteter. Flera av nätverkets medlemmar föreläser om nutrition på Hälso- och sjukvårds-stämman, dessutom presenteras nätverket med en poster och en muntlig presentation. Ordförande är Ann Ödlund Olin, vårdutvecklingschef på Karolinska sjukhuset, tel 08-729 20 00. Hon svarar gärna på frågor om nätverket. Det gör också sekreteraren Ann-Sofie Gergils, Bohusläns vårdhögskola, tel 0522-929 06.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida