Nätverk för sjuksköterskor i kommunerna

14 april 1997

ÖSTERGÖTLAND. Ett nätverk för de kommunanställda sjuksköterskorna i Östergötland håller på att byggas upp. En facklig företrädare för var och en av de 13 kommunerna har börjat träffas regelbundet för att skaffa sig bättre kunskaper och för att stödja varandra i  sina speciella frågor, förutom sådant som löner och arbetsmiljö. Meningen är att gruppen ska utvecklas till en kontinuerlig företrädargrupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida