Nätverk mot undernäring

6 december 1999

Dietister, kostchefer och sjuksköterskor inom den kommunala äldrevården samlades under hösten i Stockholm för att utbyta erfarenheter och idéer om maten i äldreomsorgen. Samtidigt bildade de ett nätverk mot undernäring. Initiativ till det kom från »Dietister i geriatrik«, en referensgrupp inom Dietisternas riksförbund.

Runt om i landet arbetar dietister och sjuksköterskor för att förbättra kostsituationen för de gamla i äldreomsorgen. En rad missförhållanden, som bland annat handlat om undernäring, har uppdagats på senare år. Därför är behovet att se över kosthållningen stort hos de äldre. En kartläggning, som nyligen gjordes, visade att 36 procent av de äldre vårdade i tre kommuner var undernärda. Nästan varannan äldre fanns i riskzonen för undernäring.

– Det behövs riktlinjer för att få en långsiktig strategi för kosthållningen i den kommunala äldrevården. Särskilda kvalitetsdokument finns redan i några kommuner, säger Elisabet Rothenberg, chefdietist vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av initiativtagarna till nätverket.

Den som vill veta mer om nätverket kan nå henne per e-post: elisabet.rothenberg@
sahlgrenska.se eller per fax: 031-82 94 75.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida