Nätverk underlättar chefskapet

8 mars 2004

Dialog, kommunikation och att bygga relationer är det viktiga i ledarskapet, anser Kommunförbundet som har arrangerat kurser i kommunikativt ledarskap. Totalt 1 800 chefer, framför allt inom socialtjänst och äldreomsorg, har gått kurserna. De har genomförts ute i kommunerna och bygger på nätverksträffar. I Söderhamn har 15 chefer fortsatt att träffas. »Nätverket är en knutpunkt där vi tar upp problem, men också sådant som vi tycker är bra. Vi har lärt känna varandras styrkor och svagheter och vet hur vi kan hjälpa varandra.« Det säger Elisabeth Norin, enhetschef på Forsgårdens äldreboende i Söderhamn. Nästa steg är ett nätverk för ledningsansvariga sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida