Nav på akuten

Nav på akuten

Akutmottagningens ?case managerInger Anund?Recito förlag 2015www.recito.se?

3 februari 2016

I så kallad case management påbörjas planeringen för utskrivning redan när patienten kommer in till vården, i samarbete med patient, närstående och vårdteam.

?Författaren översätter case management till samordnad, ledd vård. Arbetssättet har utvecklats i USA och Kanada. Aktiviteter ska tydligt framgå i en vårdplan. Resultaten av vården ska snabbt återföras till patienten. För det krävs en samordnare, som kallas case manager och oftast är en sjuksköterska.

?Samordnaren bevakar kontinuiteten, att under­sökningar och behandlingar och kommunal service sker i tid. Författaren menar att en samordnare på akutmottagningen sparar tid, minskar kostnader och att vården blir kontinuerlig och personcentrerad. Amerikansk forskning lyfts fram och även två svenska projekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida