Nedbrytning av nikotin kan avgöra bästa metod för rökavvänjning

Nedbrytning av nikotin kan avgöra bästa metod för rökavvänjning
Piller eller plåster för att sluta röka? Det beror bland annat på hur snabbt du bryter ner nikotin. Arkivbild: Mostphotos

Om nikotinet bryts ner i normal takt i kroppen kan tabletter vara att föredra. Vid långsam metabolism ger plåster färre biverkningar.

14 januari 2015

I en amerikansk randomiserad dubbelblind studie fick drygt 1 200 personer som ville sluta röka prova tabletten Champix eller nikotinplåster. Samtliga deltagare fick även samtalsstöd. Behandlingen pågick i elva veckor.

Hos dem som bröt ner nikotin i normal takt i levern lyckades nära 40 procent bli rökfria med hjälp av tabletter, jämfört med 22 procent av dem som använde sig av plåster. De som hade långsam metabolism var lika hjälpta av båda metoderna, men biverkningarna var större med tabletter än med plåster.

Än finns ingen möjlighet att snabbt och enkelt mäta individuella skillnader i hur snabbt en person metaboliserar nikotin. Men forskarna menar att resultaten i studien delvis kan förklara varför vissa blir hjälpta av en metod medan andra inte blir det.

Studien är publicerad i the Lancet Respiratory Medicine.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida