Nedlagd färjelinje hot mot sjukvården

8 januari 2001

VÄSTERBOTTEN. Silja Lines planer på att lägga ner färjelinjen mellan Umeå och Vasa kan få stora konsekvenser för sjukvården i Umeå. Finland har under senare år varit ett viktigt rekryteringsområde för Norrlands universitetssjukhus. Läggs linjen ner är risken stor att ett 60-tal finska sjuksköterskor lämnar Umeå på grund av den försämrade kommunikationen med hemlandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida