Nedläggning av avdelning strider mot rehabiliteringsfilosofi

"Samtidigt som de satsar en miljon på ?Grön terapi? flyttar de in en avdelning för bland annat rehabilitering av hjärnskadade patienter från Ulleråker till ett hus inne på Akademiska sjukhusets område! Det har vi protesterat emot."

10 februari 2006

Det säger Agneta Wiberg, ordförande för Vårdförbundet i Uppsala län.

Bakgrunden är att hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget föreslagit att projektet ?Natur i vården?, som alltså handlar om grön terapi, ska gå från utredning till praktiskt genomförda projekt ? till en kostnad av en miljon kronor. Beslut fattas av landstingsstyrelsen senare i februari.

Ger med ena handen, tar med den andra

Det finns kritik mot projektet som sådant ? är det verkligen vetenskap? Men Agneta Wiberg vill inte ge sig in i den debatten:

? Men om grön terapi är bra för hjärnskadade patienter är det inkonsekvent att landstinget med ena handen anslår pengar till detta projekt och med andra handen sparar pengar genom att avveckla en avdelning som har alla förutsättningar att vara en del i ett sådant projekt.

Den avdelningen är alltså avdelning 170 på Ulleråker.

”Finns ingen koppling”

Miljöpartiets Johan Edstav är landstingråd och ledamot av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Han tycker å sin sida inte att det finns någon koppling mellan flytten av avdelning 170 och projektet om grön terapi.

? Man sysslar inte med aktiv grön terapi på avdelning 170. Bara att man kan rulla ut patienterna och ställa rullstolen i en berså räcker inte. Närheten till neurodivisionen och att vi får ett bättre lokalutnyttjande väger över, säger han.

”Vi ska ligga i framkant”

Grön terapi innebär att man i princip flyttar ut rehabiliteringen utomhus. Mot detta har också rests kritik, bland annat från Anna Rask-Andersen, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening. Hon tycker att rapporten är undermålig, eftersom utredaren saknar medicinsk kompetens. Johan Edstav tycker inte att det är något problem:

? Vi ska ligga i framkant. Lantbruksuniversitetet i Alnarp har i studier tillsammans med Lunds universitet visat att grön terapi ger bättre rehabilitering av sjuka människor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida