Nej till konsulttjänst

4 september 2000

ÖSTERGÖTLAND. På medicinkliniken i Norrköping ville arbetsgivaren att sjuksköterskor på en av avdelningarna vissa tider under sommaren skulle fungera som konsultsjuksköterskor på avdelningen intill. I praktiken skulle de då få ett stort ansvar för patienterna där. Sjuksköterskorna protesterade och sa att de inte kunde ta ett sådant ansvar eftersom de inte kände till patienterna på den andra avdelningen och inte heller hade tillgång till deras journaler. Vårdförbundet begärde en förhandling och den slutade med att arbetsgivaren tog tillbaka sitt önskemål. I stället las ansvaret på jourhavande läkare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida